Termin ispita kod prof. dr. Rebeke Kotlo

 
 
     Termin ispita kod prof. dr. Rebeke Kotlo:

 

  • Pravo neprofitnih organizacija EU -  25.1.2021. u 14:00 sati
  • Normiranje u BiH i EU – harmonizacija pravnih propisa - 26.1.2021.  u 10:00 sati

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.