Treće državno takmičenje iz oblasti krivičnog prava

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta Moot Court, organizovalo je Drugo državno takmičenje simulacije suđenja u oblasti krivičnog prava. Takmičenje je održano 16. i 17.10.2014. godine u Sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Na takmičenju su učestvovali najbolji studenti državnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, koji su imali priliku da pokažu svoje znanje iz krivičnog prava i krivičnog procesnog prava te iz oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava.
Moot Court projekat i samo takmičenje simulacije suđenja je za studente bilo višestruko korisno. Takmičarima je omogućeno usavršavanje kroz praktičnu primjenu stečenih znanja koja se ogledala u analizi, istraživanju, pripremanju pravnih argumenta i poboljšanju njihovih retorčkih sposobnosti. Ujedno je to bila i odlična prilika da ostvare kontakte sa međunarodnim i domaćim sudijama Suda Bosne i Hercegovine, te razmijene mišljenja i znanja sa kolegama drugih pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.
Studentice: Aldijana Droce, Merima Isić, Ehlimana Turković, Lejla Halebić, Kenita Kero i Mirna Šunje su činili tim Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru koji je na ovom takmičenju osvojio četvrto mjesto.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.