Da li mogu nastaviti studij na Pravnom fakultetu ako studiram na nekom od javnih pravnih fakulteta u BiH ili inostranstvu?

Moguće je nastaviti studij sa nekog od javnih pravnih fakulteta u BiH ili inostranstvu, ali položeni ispiti s toga studija idu na proceduru priznanja prema našem nastavnom planu i programu, za što je potrebno dostaviti nastavni plan i program za sve položene predmete.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.