Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 6. 7. 2022. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2022/2023. godini na Opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata kao i informacije o upisu.

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću organizacione jednice/univerzitetskog studija u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste. Naučno-nastavno vijeće organizacione jednice/univerzitetskog studija je dužno u roku od 3 dana odlučiti o prigovoru i o tom obavijestiti kandidata. Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.


 

Konkurs za upis studenata produžen je do 01. 07. 2022. godine

Konkurs za upis studenata produžen je do 01. 07. 2022. godine

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakulteta ili univerzitetskih studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru da je konkurs za upis studenata produžen do 𝟬𝟭.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟮 godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu u toku sedmice (do petka; 01.07.) prikupiti dokumentaciju i aplicirati za upis u prvu godinu studija akademske 2022/2023. godine.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 27. juna 2022. godine.

Konkurs  za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Konkurs za izbor dekana

Konkurs za izbor dekana

Upiši Pravni fakultet

Upiši Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dva studijska programa na I. ciklusu studija:

- Opći smjer (četverogodišnji studijski program, 240 ECTS)

- Kriminologija i sigurnosne studije (trogodišnji studijski program, 180 ECTS)